Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni

İşbu Gizlilik Politikası, www.deskfinder.co internet sitesine ( kısaca Website olarak anılacaktır. ) veya Android / iOS mobil uygulamalarına ( kısaca Mobil Uygulama olarak anılacaktır. ) üye olan tüm kullanıcılar için geçerlidir.

 

Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu Gizlilik Politikasının hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. İşbu Gizlilik Politikası Website veya Mobil Uygulama içerisinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

 

Website ve Mobil Uygulama’ları kullanarak;

 

Eski Büyükdere Cad. Yamaç Sok. No: 6/4 4.Levent/İSTANBUL adresinde mukim, Özgün İnternet Yazılım Reklam Medya San. Tic. Ltd. Şti.’nin (kısaca “Deskfinder” olarak anılacaktır),

kişisel bilgilerinizin işlenmesinden sorumlu olduğunu ve Deskfinder Kullanım Koşulları ve işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen hizmetleri sunabilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini; kabul etmektesiniz.

 

Website’yi veya Mobil Uygulama’yı kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık Deskfinder için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul ederek kişisel bilgilerinizi, Deskfinder ile paylaşmaya onay vermeniz halinde, bu bilgilerin Deskfinder tarafından saklanmasına onay vermiş olursunuz.

 

Deskfinder’a ait Website ve Mobil Uygulama, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler ve (kullanılan hizmete bağlı olarak, ) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler ve kimlik numarası da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler Deskfinder hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, Deskfinder Websitesi ve Mobil Uygulaması üzerinden “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

 

Deskfinder, bunların dışında şu bilgileri de toplayıp saklayabilecektir:

 • Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Deskfinder'a gönderilen mesajlar
 • Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Deskfinder hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler
 • Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya Deskfinder'ın ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz. (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması)
 • Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler
 • Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler

 

Deskfinder'ın kişisel bilgileri toplamakdaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Deskfinder'ın kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz

 • Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak
 • Uyuşmazlıkları, Website’deki ve Mobil Uygulamadaki aksaklıkları çözümlemek
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Deskfinder Kullanım Koşulları’nı uygulamak
 • Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek
 • Deskfinder ve Deskfinder'ın grup şirketlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek
 • Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek
 • Bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak

 

Deskfinder, pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla, Deskfinder kişisel bilgilerinizi 3. kişilere devredebilecek, diğer kullanıcıların bilgileri ve diğer şirketlerden topladığımız bilgileri ile birleştirerek hizmetlerimizi, içerik ve tanıtımlarımızı geliştirmek ve kişileştirilmek veya yeni hizmetler sunmak amacıyla kullanabilecektir. Ayrıca Deskfinder, 3. kişilerle pazarlık sonucu saptanmış pazarlama amaçlı tanıtımları gönderebilir. Pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya reklam-kişiselleştirme programında yer almak istemediğiniz takdirde, website veya mobil uygulamadaki Bildirimler bölümü ile ayarlarınızı değiştirerek taleplerinizi Deskfinder'a iletebilirsiniz.

 

Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Deskfinder kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz.

 

Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Deskfinder kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz.

 

Bunun yanında, Deskfinder kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan taraflarla paylaşabilir;

 

Deskfinder iş ortakları ile. Müşterek içerik ve hizmet( kayıt, işlemler ve müşteri hizmeti gibi) sağlamak, muhtemel kanuna aykırı işlemlerin ve politika ihlallerinin tespit edilmesine ve önlenmesine yardım etmek ve diğer grup şirketlerin ürünleri, hizmetleri ve tanıtımları ile ilgili olarak yol göstermek amacıyla. Bu hizmetleri talep etmeniz halinde, Grup Şirketlerimiz bu bilgileri, faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili pazarlama amaçlı tanıtımlar yapmak amacıyla kullanacaktır.

 

Sözleşmeler çerçevesinde Deskfinder'ın ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yardım eden hizmet sağlayıcıları ile. (Dolandırıcılık araştırmaları, fatura tahsili, iş ortaklığı ve ödül programları, pazarlama ve tanıtım hizmetleri, kullanıcı destek hizmetleri gibi )

 

Türkiye'de veya yurt dışında ikamet eden diğer Deskfinder Kullanıcıları ile. Örnek vermek gerekirse; bir kullanıcı ile işlem yaparken, diğer kullanıcı, ilgili işleminin tamamlanması için sizin elektronik posta adresinizi görebilir ve iletişim bilgilerinizi ve adresinizi elde edebilir.

 

Deskfinder'ın, sizin veya başkaca Deskfinder kullanıcılarının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir soruşturma, yasa dışı faaliyet veya başkaca faaliyetler ile ilgili bilgi talebinde bulunan adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişiler ile. Açıklayabileceğimiz bilgiler, kullanıcı kimliğiniz, kullanıcı kimliği geçmişiniz, kişisel kimlik numaranız, adınız, yaşadığınız şehir ve telefon numaranız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, dolandırıcılık şikayetleriniz, teklif ve listeleme geçmişiniz veya ilgili görebileceğiniz diğer tüm bilgileri içerebilir.

 

Hak Sahipleri Koruma Programı katılımcıları ile ilgili dolandırıcılık faaliyetlerinin soruşturulması, fikri mülkiyet hakkı ihlali, korsanlık faaliyetleri; ve gizlilik anlaşmaları veya kanunlar gereğince münhasır takdir yetkimiz ile gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz başkaca yasa dışı faaliyetlerin araştırılması amacıyla. Bu durumda, isim, sokak, şehir, ülke, posta kodu, telefon numarası, elektronik posta adresi ve şirket adı bilgilerini açıklayabiliriz.

 

Diğer ticari kuruluşlar ile. Deskfinder'ı devralmayı veya Deskfinder ile birleşmeyi düşünen diğer ticari kuruluşlar. (Birleşme durumunda, birleşen şirketin de bu gizlilik politikasını uygulaması istenecektir; kişisel bilgilerinizin bu gizlilik politikasından farklı bir şekilde kullanılacak olması halinde önceden bilgilendirileceksiniz.)

 

Deskfinder, adli veya diğer devlet kurumlarından veya 3. kişilerden geçerli bir talep gelmediği hallerde, kişisel bilgileri adli veya diğer devlet kurumlarına veya 3. kişilere açıklamayacaktır; ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, gizliliğinizi korumak ve hizmetlerin sunulduğu Website ve Mobil Uygulama’da kanuna aykırı faaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları önleyebilmek amacıyla bu bilgilerin açıklanmasının veya kanuna aykırı olabilecek şüpheli işlemlerin bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve bu bildirimin muhtemel zararı veya maddi kaybı önleyeceği kanaatinde ise, bu bilgileri açıklayabilir.

Diğer kullanıcılar satın aldığınız hizmetleri, satışa sunduğunuz mekanlarınızı, geri bildirimlerinizi, oylamalarınızı ve ilgili yorumlarınızı görebilir. Bu nedenle, gerçek isminiz ile kullanıcı kimliğinizi ilişkilendirmeniz halinde, gerçek isminizi açıkladığınız kişiler, Deskfinder bünyesindeki işlemlerinizi de tanımlayabilirler.

 

Ortak bir bilgisayardan veya akıllı telefondan Website’ye veya Mobil Uygulama’ya giriş yapmanız halinde, kullanıcı kimliğiniz ve Deskfinder'dan gelen hatırlatmalar gibi bazı bilgiler, bilgisayarı veya akıllı telefonu sizden sonra kullanan kişi tarafından görüntülenebilir. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için Website veya Mobil Uygulama kullanımı sonrası hesabınızdan çıkış yapmanızı öneriyoruz.

 

Deskfinder, Website ve Mobil Uygulama’daki işlemlerinizi tamamlamak için kişisel ve mali bilgilerinin paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Gizlilik ile ilgili oluşturduğunuz uygulamalara ve diğer kullanıcıların gizlilik haklarına saygı göstermenizi desteklemekteyiz. Sizlerin diğer kullanıcılar ile paylaştığınız bilgilerin gizliliği ve güvenliği konusunda garanti verememekteyiz ve bu nedenle, diğer kullanıcılar ile işlem yapmadan önce, işlem içinde bulanacağınız kullanıcının gizlilik ve güvenlik uygulamalarını değerlendirmeli ve bilgileri bu kullanıcı ile paylaşıp paylaşmama yönünde bir seçim yapmanızı öneririz. Deskfinder, gizliliğin korunmasına yardımcı olmak ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlamak amacıyla kullanıcının yalnızca iletişim gibi sınırlı bilgilerine erişim olanağı tanımaktadır. Kullanıcıların işlem yapmaları esnasında, birbirlerinin yalnızca ismi, kullanıcı kimliği erişebilmektedir. Her durumda, bilgilerin gizliliğinin korunması ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun davranmalı ve diğer Kullanıcıların veri tabanınızdan kendilerini silmelerine ve diğer Kullanıcılardan topladığınız bilgilerin içeriğinin ilgili kullanıcılar tarafından bilinmesine olanak sağlamalısınız.

 

Kullanıcılara ait bilgileri yalnızca aşağıdaki amaçlarla kullanabileceklerini kabul etmektesiniz;

 • İstenmeyen ticari iletiler olarak tanımlanmayan ve Deskfinder'da gerçekleşen işlemleri ile ilgili
 • Kullanıcının açıkça belirttiği ve tercih etmiş olduğunu diğer amaçlar

 

Çerez Kullanımı

Deksfinder, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve platformun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, Deskfinder Websitesine/mobil sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya Mobil Uygulama’sını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde görünür şekilde size sunulacaktır.

 

Bazı sayfalarımızda, size özel tanıtım yapmamıza, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmamıza, Website’nin veya Mobil Uygulama’nın içeriğini size göre iyileştirmemize ve/veya tercihlerinizi belirlememize, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktayız.

 

Çerezler hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli husus şöyledir:

 • Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.
 • Çerezleri, sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz.
 • Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir, yani oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik olarak silinmektedir.
 • Çerezleri, internet tarayıcınız izin veriyor ise, her zaman reddedebilirsiniz. Ancak bu halde Deskfinder’ın sunduğu bazı hizmet ve özelliklere ulaşmanız mümkün olmayabilir.
 • Sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşmanız mümkündür. (örneğin, başkaca bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve ürün tanıtım sayfasından link verilen bir internet sitesine girilmesi halinde, bu internet sayfasında da çerezler olabilir)

 

Deskfinder ve kullanıcılarımız tarafından istenmeyen mesajlar hoş karşılanmamaktadır. Deskfinder sizinle tercihleriniz doğrultusunda iletişim kurabilecektir, bu nedenle Deskfinder'daki iletişim tercihlerinizi belirlediğinizden emin olunuz. Diğer Deskfinder kullanıcısını, bu kullanıcı sizden bir ürün satın almış olsa dahi, açık onayı olmaksızın, elektronik posta listenize (elektronik posta veya fiziksel posta) ekleyemeye yetkili değilsiniz. Böyle bir durumda, ilgili istenmeyen ve yanıltıcı mesajları Deskfinder'a bildirebilirsiniz, Deskfinder'ın iletişim araçlarını kullanarak istenmeyen mesajlar veya Kullanım Koşulları’nı ihlal edecek nitelikte içerikler gönderemezsiniz. İstenmeyen mesajlar, virüsler, elektronik dolandırıcılık (yemleme) saldırıları ve başkaca kötü niyetli faaliyetler veya kanuna aykırı ve yasaklanan içerikleri kontrol etmek amacıyla mesajları otomatik olarak kontrol etmekte ve manuel olarak filtrelemekteyiz, ancak bu iletişim araçları vasıtasıyla gönderilen mesajları kalıcı olarak saklamamaktayız. Veri tabanımızda kayıtlı olmayan elektronik posta adreslerine Deskfinder aracılığı ile elektronik posta gönderdiğinizde, bu elektronik posta adresi kalıcı olarak saklamamakta veya herhangi bir pazarlama amacı ile kullanmamaktayız. Bu elektronik posta adreslerini kiralamamakta veya satmamaktayız.

 

Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve Deskfinder şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Deskfinder'a bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

 

Siteye ve mobil uygulamaya giriş yaparak, kişisel bilgilerinizin çoğunu görebilir ve değiştirebilirsiniz. Genel olarak, kimlik doğrulanmasını yapmamız mümkün olmadığından kişisel bilgilerinizi manuel olarak değiştirememekteyiz. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. Deskfinder destek hattına başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, Deskfinder Kullanım Koşulları’nın uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.

 

Verilerin korunması gereken değerler olduğunu düşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

 

Ancak, sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer kullanıcılar, Website’den veya Mobil Uygulama’dan elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir.

 

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikası, yalnızca Deskfinder tarafından toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Website’sinde, başka internet sitelerinde, Mobil Uygulama’da teklif verenler, alıcılar ve satıcılar gibi diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. Deskfinder'ın üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlememektedir ve kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından kullanılması, bu kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olacaktır. Kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere açıklamadan önce, konu hakkında bilgi istemenizi öneririz.

 

Deskfinder, Websitesi ve Mobil Uygulama’da duyurup, yayımlayarak ancak önceden bilgi vermeksizin ve izin alma gereği duymaksızın işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni değiştirebilir.